บูรณะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

เมื่อเวลา 8.20 น.ของวันที่ 30 มีนาคม ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้ทำพิธีไหว้องค์เจ้าพ่อเพื่ออัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองออกมาประทับด้านนอกศาลเป็นการชั่วคราว เพื่อทำการบูรณะปรับปรุงศาลครั้งใหญ่

footer_master

สำหรับการบูรณะศาลครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ หลังจากที่ศาลได้สร้างเสร็จเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2525 ซึ่งสาเหตุของการบูรณะนั้นเป็นเพราะ ลวดลาย สีสัน ต่างๆเริ่มซีดจาง บางจุดก็ชำรุด จึงต้องมีการปรับปรุง ทั้งการขัดแผ่นหินอ่อนทั้งหมดให้สะอาด การลงสีลวดลายทุกจุด ปรับปรุงงานแกะสลักซึ่งส่วนใหญ่ทำด้วยไม้ นอกจากนั้น ด้านนอก ก็ปรับปรุงซ่อมแซมด้วยเช่นกัน เสามังกรต้นใหญ่ก็มีการขึ้นลวดลายตัวมังกรใหม่ด้วย สำหรับการบูรณะครั้งนี้ ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหวังจะให้เสร็จทันก่อนงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ 

footer_master

footer_master

footer_master