บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลวงปู่กรับ คล้ายวันมรณภาพปีที่ 45

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

วัดโกรกราก1

วันที่ 7 กันยายนของทุกปี  คณะสงฆ์วัดโกรกกราก  พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ของพระครูธรรมสาคร  หรือหลวงปู่กรับ  อดีตเจ้าคณะตำบลมหาชัยเขต 2  และอดีตเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก  จะร่วมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลวงปู่กรับ  เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ  โดยงานบำเพ็ญกุศลในวันนี้ได้มีศิษยานุศิษย์  นำผลไม้ อาหารคาวหวานมาถวายแด่หลวงพ่อปู่และหลวงปู่กรับ  หลังจากนั้นจึงได้นิมนต์พระเถรานุเถระสวดพระพุทธมนต์  และเมื่อเสร็จพิธีแล้ว ทางศิษยานุศิษย์จึงได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

วัดโกรกราก2

สำหรับพระครูธรรมสาคร  หรือหลวงปู่กรับ  ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก รุ่นที่ 5  ตั้งแต่ปี 2463 – 2517  รวมระยะเวลา 54 ปี  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่หลวงปู่กรับยังไม่ละสังขาร  ได้พัฒนาวัดโกรกกรากให้มีความเจริญเรื่อยมา  และเป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุศิษย์อย่างมาก  จนกระทั่งวันที่ 7 กันยายน 2517  ท่านได้ละสังขารลง  ปัจจุบันทางวัดได้ ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงปู่กรับขนาดเท่าตัวจริง  ไว้ในวิหารซึ่งตั้งข้างอุโบสถ  เพื่อให้ศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้

วัดโกรกราก3

วัดโกรกราก4

วัดโกรกราก5

วัดโกรกราก6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว