บันทึกข้อมูลลูกเรือประมงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-เรือ1

สำหรับการออกใบอนุญาตให้ทำงานในเรือประมงตามมาตรา 285 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ และการตรวจแรงงานในเรือประมงโดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System ของจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้ว โดยมีเจ้าของเรือได้มาดำเนินการแล้วทั้งสิ้นประมาณ 200 ลำ ยังเหลือตกหล่นอีกบ้างเล็กน้อยเท่านั้น

และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าและกรมการจัดหางาน ได้เดินทางมาที่สมาคมการประมงสมุทรสาครเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการออกใบอนุญาตให้ทำงานในเรือประมงตามมาตรา 285 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ และการตรวจแรงงานในเรือประมงโดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System ซึ่งถือว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมาย แม้ว่ายังติดขัดเรื่องการใช้ระบบของเจ้าของเรืออยู่บ้าง แต่ก็ได้มีการเรียนรู้และสอบถามจากเจ้าหน้าที่ เพราะเป็นระบบใหม่ที่เจ้าของเรือจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ไม่ใช่การเขียนเอกสารเหมือนที่เคยใช้ เจ้าของเรือหลายรายที่ยังไม่ชินกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะให้ลูกหรือญาติพี่น้องช่วยสอน เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน นับว่าเป็นความสะดวกสบาย เพราะข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในระบบทั้งหมด ทั้งหน้าตาของลูกเรือและเอกสารต่างๆจะถูกแนบไว้อย่างชัดเจน หากจะทำการเรื่องใดกับลูกจ้างในเรือประมงก็จะต้องใช้หลักฐานในระบบตัวนี้

สำหรับการขอใบอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมงพาณิชย์ ตามมาตรา 285 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์นั้น เป็นไปภายใต้การทำงานแบบเบ็ดเสร็จเพียงคลิกเดียว ซึ่งทางกรมเจ้าท่าได้พัฒนาระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการใช้งานผ่านเว็บไซต์ fpipo.md.go.th หรือ Smartphone ทั้งระบบ Android และ iOS สามารถส่งใบคำร้องขอและดาวน์โหลดใบอนุญาตได้หลังจากชำระเงินผ่านธนาคารหรือที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเจ้าท่า สาขา ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติการทำใบอนุญาตฯ 285 รูปแบบใหม่นี้ ก็เพื่อแก้ไขปัญหา เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของ ผู้ประกอบการ นายจ้างเรือประมง ในเรื่องการจัดแรงงานประมงลงทำงานในเรือ โดยเจ้าของเรือ ผู้ประกอบการ นายจ้าง สามารถขอใบอนุญาตฯ 285 โดยมีรายชื่อเรือมากกว่า 1 ลำ และลูกจ้างแรงงานประมงทั้งหมด รวมอยู่ในใบอนุญาตใบเดียวได้ และนำไปใช้กับการแจ้งเรือประมงพาณิชย์เข้าออกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ยื่นต่อศูนย์ PIPO

 

tp-เรือ2 tp-เรือ3

      เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว