บัณฑิตย์น้อย

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

ช่วงนี้หลายๆที่ก็มีการจัดงานวันบัณฑิตย์น้อย หรือ การมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นอนุบาล3 ขึ้น ซึ่งพิธีการก็จะคล้ายๆกับการรับปริญญาบัตรของผู้ใหญ่นั่นเอง แต่จะเป็นการมอบให้กับนักเรียนตัวน้อยที่สวมชุดบัณฑิตย์น้อยแทน อย่างเช่นที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ที่ได้มีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับบัณฑิตย์น้อยไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 มีนาคม โดยมีนายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนเป็นประธานในการมอบ โดยวันนี้มีนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนเข้าร่วมพิธี ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณญานุสรณ์จำนวน 198 คน และ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีจำนวน 140 คน

สำหรับบรรยากาศนั้นต้องบอกว่า เต็มไปด้วยความยินดี ความดีใจ ความปลาบปลื้มใจของบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองที่มารอดูบุตรหลานขึ้นรับประกาศนียบัตรบนเวที แม้ว่าจะเป็นเพียงการจบหลักสูตรในชั้นอนุบาล แต่เชื่อเถอะว่า เป็นลูกหลานใครใครก็ต้องภูมิใจและดีใจกับภาพน่ารักๆในวันนี้เช่นกัน การจัดงานวันบัณฑิตย์น้อยนั้นก็เพื่อเป็นการให้กำลังใจเด็ก ให้เด็กมีความตั้งใจเรียน มีความกระตือรือร้น ขยันเรียน เพราะนี่เป็นแค่ก้าวแรกของการศึกษา หลังจากจากนี้ก็จะต้องเรียนกันอีกหลายปี กว่าจะจบการศึกษา และมีงานทำ ซึ่งผู้ปกครอง และครู ก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้เด็กทุกคนไปถึงวันนั้นได้

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว