บริจาคโลหิต

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล1

ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาชัย ได้มีการจัดโครงการ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลมหาชัย สภากาชาดไทย และ สโมสรโรตารี่สมุทรสาคร ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรของโรงพยาบาล และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งยังเพื่อเป็นการนำเลือดที่ได้รับนั้น ไปใช้ในการช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้เลือดในยามฉุกเฉิน เพื่อรักษาชีวิตอีกด้วย

ซึ่งบรรยากาศของการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ที่นับเป็นครั้งที่ 3 ของโครงการนั้น ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมหาชัย ญาติของผู้มารับบริการในโรงพยาบาล และประชาชนที่ได้รับทราบข่าวการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ต่างก็มาร่วมกันสละเลือดทำความดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 กันอย่างต่อเนื่อง และทางโรงพยาบาลมหาชัย ยังจะได้มีการจัดโครงการฯ นี้อีกครั้งหนึ่งในปี 2560 นี้ คือวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาชัย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

 

 

tp-บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล2 tp-บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล3

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว