บริจาคโลหิต

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s - บริจาคโลหิต-01

ที่อาคารนิวนามทอง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย แพทย์จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 โดยมีข้าราชการพร้อมประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก

s - บริจาคโลหิต-02

สำหรับการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการร่วมกันทำความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านในวันที่ 2 เมษายน 2562 นี้ ตลอดจนยังเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ได้มีจิตอันเป็นสาธารณกุศลร่วมสร้างบุญด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อสำรองไว้ใช้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ อย่างเช่นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้

s - บริจาคโลหิต-03

s - บริจาคโลหิต-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว