บริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วม

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-กาชาดมอบเงิน1

เมื่อเวลา 13.00น. ของวันที่  18 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสมุทรสาคร นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครมอบให้ 104,000 บาท สมาคมแม่บ้านมหาดไทย มอบให้ 10,000  และทางอำเภอเมืองมอบให้ 40,000 บาท  โดยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่ 17  สิงหาคม 2560  มียอดเงินบริจาครวมแล้วจำนวน 463,172 บาท

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ การบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชื่อบัญชี “จังหวัดสมุทรสาครช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เลขที่บัญชี 986-2-71207-4 โดยขอให้ส่งสำเนาการโอนเงินไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครหมายเลขโทรสาร 0-3442-4981 และสามารถเดินทางมาร่วมบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร หลังใหม่ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-3442-6424 หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0-89969-6779

 

tp-กาชาดมอบเงิน2 tp-กาชาดมอบเงิน3

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม