บริการตรวจสภาพรถและชำระภาษี

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

นางชริตว์จาร์  คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะถึงระยะเวลาในการตรวจสภาพรถ และชำระภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทาง ทำให้มีปริมาณรถที่เข้ามารับการตรวจสภาพเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้เพิ่มช่องทางการให้บริการตรวจสภาพรถและรับชำระภาษีรถประจำปี ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก         โดยจะเปิดทำการ นอกเวลาราชการ ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. ณ อาคารงานทะเบียนรถขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร

footer_master

ซึ่งหากผู้ใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายทะเบียนรถ โทร 034-820896-8 ต่อ 105,114

footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว