บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - วัคซีน1

ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าฉลอม   เทศบาลนครสมุทรสาคร    ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรสาคร  ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับประชาชนจำนวน 2 กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย  ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป   และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค  ได้แก่  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ,  โรคหอบหืด โรคหัวใจ  ,   หลอดเลือดสมอง ,               โรคไตวาย  , โรคเบาหวาน   , โรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด    หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป และเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี

fm - วัคซีน2

 

ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วย การเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยง  เนื่องจากใกล้เข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่พบโรคไข้หวัดใหญ่สูงที่สุด   บรรยากาศนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  เมื่อมาถึงก็ต้องมาที่จุดวัดความดัน เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสภาพร่างกาย จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนของการฉีดวัคซีน และเมื่อฉีดเสร็จต้องรอดูอาการครึ่งชั่วโมง ถ้าหากไม่มีอาการข้างเคียงก็สามารถกลับบ้านได้  โดยการออกหน่วยครั้งนี้ได้มีนายสาคร  อิ่มพรรณไชย  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภา   เดินทางมาทักทายพูดคุยกับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนด้วย

AD WEB CCTV 14-6-60

สำหรับการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีครั้งต่อไป คือ  ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลมหาชัย จึงขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี  ตามวันและเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งนำบัตรประชาชนเพื่อการบันทึกข้อมูลด้วย

fm - วัคซีน3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว