บรรพชาสามเณร 74 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - บวช1

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560  ที่วัดสุนทรสถิต ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว  นายปรีดี       ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 74 รูป และอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระครูสาครธรรมสถิต เจ้าคณะตำบลสวนส้ม เจ้าอาวาสวัดสุนทรสถิต ประธานฝ่ายฆราวาส ทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์บรรพชาสามเณรที่บรรพชาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ซึ่งจะบรรพชาในระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560

fm - บวช3

นายกษิดิ์เดช  พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประธานกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เปิดเผยว่า ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร จำนวน 15 ไตรแด่กลุ่มโรงเรียน 15 โรงเรียน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อถวายแด่พระอุปัชฌาย์ ในโครงการบรรพชาสามเณร จำนวน 975 รูป พร้อมรับนาคไว้ในพระราชานุเคราะห์ ในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2560

fm - บวช4

สำหรับการบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2560  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และเพื่อปลูกฝังคุณธรรมทางศาสนาแก่นักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ

fm - บวช5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว