บดบังทัศนวิสัยในการขับรถ

vk ท่อ 1

และนี่คือภาพท่อระบายน้ำคอนกรีตเหลี่ยม  ที่ถูกวางกระจัดกระจายอยู่เต็มตลอดแนวริมฟุตบาทถนนเดิมบาง  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งจากภาพจะเห็นได้ว่าถูกวางกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบนัก  อีกทั้งในช่วงริมฟุตบาทที่เป็นบริเวณปากซอยก็มีท่อระบายน้ำคอนกรีตเหลี่ยมวางอยู่ด้วย  ทำให้รถที่ต้องสัญจรไปมา  เวลาจะออกจากซอยมองรถที่สวนมาไม่เห็น  เป็นการบดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่  เป็นเหตุให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้  รวมถึงปากซอยแต่ละจุดยังเป็นจุดตัดทางรถไฟ  หากรถที่ขับมาจะออกจากซอยมองไม่เห็นรถที่จะสวนมา  ก็ต้องขับเลยออกมาเพื่อให้เห็น  ซึ่งตัวรถก็จะต้องค้างอยู่บนเส้นทางรางรถไฟ  ทำให้เป็นอันตรายแก่ผู้สัญจร

vk ท่อ 3

vk ท่อ 2

ทั้งนี้จึงอยากให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  และหน่วยงานผู้รับเหมา  ช่วยคำนึงถึงผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย  การจัดวางควรจัดวางให้เป็นระเบียบ  และบริเวณที่เป็นปากซอยที่มีรถสัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก ควรเว้นช่วงไม่นำท่อระบายน้ำคอนกรีตเหลี่ยมไปวาง  เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้มองเห็นรถที่สวนไปมา

ไกรสร/ ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว