น้ำเปลี่ยนสี ปลาลอยหัว

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-น้ำเปลี่ยนสี1

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  เวลา 10.30  น. พ.อ.เกรียงชัย   สุวรรณทัต รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์  ตองกลิ่น จนท.ธุรการ กลุ่มงานอำนวยการฯ ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปป.4 กอ.รมน.) ติดตามกรณีน้ำเน่าเสียในทะเล บริเวณชายฝั่งทะเล ต.กาหลง และ ต.นาโคก ซึ่งเครือข่าย ทสม.และเครือข่ายป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แจ้งข้อมูลผ่านสื่อโซเชียล  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เกิดเหตุปลาลอยผิวน้ำ บริเวณชายฝั่งทะเล ต.กาหลง และ ต.นาโคก ช่วงน้ำทะเลขึ้นแล้วไหลเข้าคลองสาธารณะในหมู่บ้าน ลักษณะน้ำสีแดงคล้ายสนิม มีกลิ่นเหม็น ทำให้ปลา กุ้ง ลอยขึ้นมาจำนวนมาก วันนี้ เจ้าหน้าที่.กอ.รมน.จังหวัด สมุทรสาคร จึงได้ประสานงานไปยัง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ต.บางหญ้าแพรก ให้ร่วมตรวจสอบสภาพน้ำดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ชาวบ้านชายฝั่งทะเลจะเรียกว่า น้ำเบียด-น้ำกัน เกิดจากปริมาณน้ำฝนจำนวนมากไหลลงสู่ทะเล หรือเป็นปรากฏการณ์ทะเลเปลี่ยนสี หรือแพลงตอนบลูม ปริมาณอ๊อกซิเจนในน้ำลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ปลาตายเป็นจำนวนมาก

จากการตรวจสอบขั้นต้นพบว่าน้ำทะเลยังมีสีแดงคล้ายสนิม มีกลิ่นบ้างเล็กน้อย สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล ได้รับทราบว่าสภาพน้ำวันนี้ดีกว่าเมื่อวาน ไม่มีกลิ่นเหม็นมากนัก ปลายังอาศัยอยู่ได้ จะเป็นอยู่ประมาณ 2-3 วัน เมื่อมีน้ำขึ้น – ลง ก็จะกลับสู่สภาพเดิม แต่จะมีสภาพน้ำอย่างนี้ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณเดือนธันวาคม พร้อมทั้งนี้ กอ.รมน.จังหวัด จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมว่าเกิดจากการฉวยโอกาสปล่อยน้ำเสีย หรือสารเคมีในกระบวนการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม ในช่วงฝนตกด้วยหรือไม่

 

 

tp-น้ำเปลี่ยนสี2 tp-น้ำเปลี่ยนสี3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว