น้ำพระทัยพระราชทาน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สู่ภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ได้จัดขึ้นที่เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร มีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บัญชาการเรือนจำสมุทรสาคร  หัวหน้าส่วนราชการ กอ.รมน. หอการค้าจังหวัด ชมรมคนรักในหลวง สโมรสรไลออนส์สาครบุรี ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม

ซึ่งหลังจากที่ประธานในพิธีได้เปิดกรวยถวายราชสักการะกล่าวอาศิรวาท รวมทั้งกล่าวเปิดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงมีการแสดงรำจากผู้ต้องขังหญิง จากนั้นตัวแทนผู้ต้องขังหญิง นำพวงมาลัยดอกมะลิมามอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของแม่ ต่อด้วยการมอบสิ่งของแก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน 200 ชุด รวมทั้งมีการเลี้ยงอาหารให้กับผู้ต้องขังด้วย

สำหรับโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 21 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับจังหวัด จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

 

tp-เรือนจำ2 tp-เรือนจำ3 tp-เรือนจำ4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว