น้ำท่วมขังถนนพระรามสอง รอการระบาย

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-น้ำท่วมขัง1

หลังจากที่ฝนตกลงมาหลายวัน ทำให้ปริมาณน้ำในหลายพื้นที่ค่อนข้างสะสม และลดระดับลงช้า อย่างที่ริมถนนพระรามสองแถวบางโทรัดเรื่อยไป จะเห็นว่ายังมีน้ำขังอยู่บนผิวจราจร น้ำในทางระบายน้ำด้านข้างก็มีน้ำเต็ม  จากการสอบถามไปยังนาย องอาจ ขำสุวรรณ หัวหน้าหมวดทางหลวงบางโทรัด ได้ชี้แจงว่า ตอนนี้ปริมาณน้ำในพื้นที่มีมาก ประกอบกับเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนด้วย ทำให้การสูบน้ำลงคลองต้องคำนึงถึงบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองด้วย เพราะชาวบ้านบอกว่าน้ำจะเอ่อเข้าท่วมบ้าน การสูบน้ำจึงต้องทำเป็นช่วงๆ

อีกหนึ่งสาเหตุก็คือ คลองกลางที่อยู่แถววัดเกตุม ใกล้ๆแฟคทอรี่ก็มีดินกั้นปิดปากคลอง เปิดไว้เพียงประมาณ1เมตรเท่านั้น ทำให้น้ำระบายออกไม่สะดวก ทางหมวดทางหลวงจึงประสานเจ้าของพื้นที่ให้ช่วยเปิดปากคลองให้ เพราะคลองนี้มีผลต่อการระบายน้ำในพื้นที่นี้มาก

นอกจากนั้นแล้ว หัวหน้าหมวดทางหลวงยังบอกว่า ในพื้นที่แถวบางโทรัดมีการถมที่กันมาก สภาพพื้นที่ทั่วไปจึงส่งผลต่อการระบายน้ำในพื้นที่ ดังนั้น การแก้ไขในตอนนี้จึงต้องคอยเฝ้าติดตามสถานการณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง หากเป็นช่วงที่น้ำทะเลลดก็ต้องรีบสูบน้ำออก ตอนนี้น้ำก็เริ่มลดระดับลงบ้างแล้ว หากมีฝนตกลงมาอีก ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

 

 

 

tp-น้ำท่วมขัง2 tp-น้ำท่วมขัง3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว