นิทรรศการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ 2562

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

 

tp-แพทย์แผนไทย1

 

โรงพยาบาลสมุทรสาครได้จัดนิทรรศการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ 2562 ขึ้น โดยมีนายแพทย์เอกพร พรรณเชษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นประธาน ซึ่งในกิจกรรมนั้นเริ่มต้นได้มีการแสดงฤๅษีดัดตนภาคพิเศษ กิจกรรมแห่ขบวนรณรณรงค์เทิดพระเกียรติ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยการตรวจธาตุเจ้าเรือน การใช้ยาสมุนไพร การพอกเข่า การต้มยาชูกำลัง การทำยากันยุงแบบธรรมชาติ การอบ การประคบสมุนไพรแบบโบราณ การนั่งถ่านในหญิงหลังคลอด การนั่งถ่านรักษาโรคริดสีดวง อาหารเพื่อสุขภาพ

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายราชสดุดีและเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการรวบรวมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ ในวงกว้าง และยังเป็นผู้ที่สร้างรากฐาน ทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย มองการณ์ไกลจากการสร้างศิลปะแบบผสมผสาน 3 วัฒนธรรม คือ ไทย จีน ฝรั่งในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้นการแพทย์แผนไทย และเป็นบุคคลที่ทำให้การแพทย์แผนไทยมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดคุณปการแก่ประชาชนในวงกว้าง จนองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศรับรองให้ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก รวมทั้ง สร้างกุฏิ หอไตร หอสวดมนต์ หอระฆังและศาลาที่มีอย่างเดิม และศาลาหลังใหม่ รวมได้ 237 หลัง มีการจารึกตำราการแพทย์แผนไทยมีการติดประดับไว้ตามศาลารายต่างๆ อาทิ แผนผีดาษ ฝียอดเดียว แผนกุมารและแม่ซื้อ แผนลำบองราหู ตำรายากุมาร จารึกตำราโอสถต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งมีการก่อตั้งรูปฤษีดัดตน ที่มีส่วนประกอบสังกะสี ผสมดีบุก ตั้งไว้ศาลาละ 4-5 รูปรวม 16 หลัง และยังมีจารึกตำรายาต่างๆ ติดประดับไว้ในศาลา ทั้ง16 หลัง เพื่อให้ประชาชนสามารถได้นำความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแลกเปลี่ยนพร้อมนำไปเผยแพร่และดูแลสุขภาพตนเองได้อีกด้วย

 

tp-แพทย์แผนไทย2 tp-แพทย์แผนไทย3 tp-แพทย์แผนไทย4

 

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว