นิติบุคคลเคหะท่าจีน วางแนวทางแก้ปัญหาสุนัขจรจัด

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

นายสมชาย โอภาสสมานมิตร ประธานกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนสมุทรสาคร 1 เคหะท่าจีน เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการประชุมประจำปีของผู้พักอาศัย โดยมีวาระเรื่องการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชนเคหะท่าจีน ซึ่งได้มีการเสนอให้สร้างที่พักพิงสุนัขชั่วคราวไว้ด้านหลังตึก 10 ของเคหะท่าจีน  โดยเสียงจากที่ประชุมซึ่งเป็นห้องพักอาศัยทั้งหมด 370 ห้อง ได้งดออกเสียง  ทำให้มติมีไม่ถึงครึ่ง  ทางการเคหะจึงไม่สามารถอนุญาตให้สร้างได้  อีกทั้งก่อนหน้านี้ ที่ทางจังหวัดได้จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชนเคหะท่าจีน และได้มีการประชุมไปก่อนหน้านั้น และได้เสนอให้มีการสร้างที่พักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราวไว้ด้านหลังวัดน้อยนางหงษ์ ต.ท่าจีน ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจำนวน 210,000 บาทของนิติบุคคลเคหะท่าจีนในการสร้าง เพราะทางเทศบาลตำบลท่าจีน ไม่สามารถนำเงินงบประมาณมาสนับสนุนได้ เพราะอาจถูก สตง.ท้วงติง ซึ่งทางนิติบุคคลเอง ก็ได้เห็นพ้องต้องกันว่า หากจะนำเงินจำนวน 210,000 บาท ไปสร้างที่พักพิงสุนัขชั่วคราว ก็จะดูไม่เกิดประโยชน์ เพราะเป็นการสร้างเพื่อพักพิงสุนัขจรจัดตัวที่ก้าวร้าวประมาณ 20 ตัว จึงคิดหาแนวทางอื่นโดยเบื้องต้นก็ได้มีมติในการแก้ไขปัญหานี้ว่า ทางนิติบุคคลเคหะท่าจีน จะทำการนำตาข่ายมาปิดใต้ถุนตึก เพื่อไม่ให้สุนัขเข้าไปนอน  จากนั้นจะมีมูลนิธิ SOI DOG ทยอยมาจับสุนัขไปทำหมัน เพื่อไม่ให้สุนัขมีการแพร่พันธุ์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงจะประสานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ให้ช่วยสนับสนุนเข้ามาฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขร่วมด้วย  ส่วนหลังจากนี้ จะนำสุนัขไปไว้ที่ไหนนั้น ก็ต้องมีการหารือกันอีกครั้ง

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว