นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

WEB-02

s - บิ้กคลีนนิ่งเดย์-01

ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ม.2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Big Cleaning Day นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร พร้อมผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เข้าร่วมจำนวนมาก

s - บิ้กคลีนนิ่งเดย์-02

ด้านผู้อำนวยนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร กล่าวว่าการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ในครั้งนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการกวาดล้างถนน ล้างกำจัดฝุ่น การทำความสะอาดเส้นทางถนนหลักในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร รวมทั้ง ทำความสะอาดบริเวณภายในพื้นที่ของโรงงานผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ให้อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ดีไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

s - บิ้กคลีนนิ่งเดย์-03

s - บิ้กคลีนนิ่งเดย์-04

สุเมธ /ภาพ/ข่าว