นายแพทย์ สสจ.เตือนระวังสุขภาพ

AD WEB NET 2

 

tp-ลมแดด1

นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เตือนให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องสุขภาพในช่วงหน้าร้อนและช่วงที่ออกไปเล่นสงกรานต์  ซึ่งสิ่งที่ต้องระวังคือ เรื่องน้ำที่ใช้เล่นเพราะอาจไม่สะอาดนัก อาจมีสารปนเปื้อนต่างๆแฝงอยู่ เช่นน้ำตามคูคลองต่างๆ อาจนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บได้ ส่วนเรื่องอากาศที่ร้อนจัดนั้น ก็ยิ่งต้องระวัง หากเล่นน้ำกลางแดด แช่น้ำท่ามกลางอากาศร้อนนานๆ ก็อาจทำให้เจ็บป่วย หรือเป็นลมแดดได้ ซึ่งหากพบใครที่มีอาการจะเป็นลมแดดก็ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลแบบค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆทำให้ร่างกายถ่ายเทความร้อนทีละน้อย รวมทั้งเรื่องการดื่มสุรา ที่ไม่ควรดื่มสุรามากจนเกินเหตุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ควรเลี่ยง หากดื่มสุราและต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงยิ่งเป็นอันตราย และควรดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อระบายอุณหภูมิในร่างกาย

นอกจากนั้น คือ การรับประทานอาหารในช่วงหน้าร้อน เพราะอุณหภูมิจะสูงประมาณ 35-40 องศาเซลเซียส เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ หากปนเปื้อนอยู่ในอาหารก็จะทำให้บูดเสียง่าย ก่อให้เกิดโรคติดต่อจากอาหารและน้ำได้แก่ โรคท้องร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคไทฟอยด์และอหิวาตกโรค เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการบริโภคควรระมัดระวังตั้งแต่การเลือกซื้ออาหาร ควรซื้ออาหารที่สด สะอาด จากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐาน ส่วนอาหารปรุงสำเร็จที่บรรจุใส่ถุงพลาสติกไว้ หากสังเกตว่ามีฟองก๊าซเกิดขึ้นในถุงไม่ควรซื้อ หลีกเลี่ยงอาหาร ขนม ที่มีส่วนผสมของกะทิ เนื่องจากบูดเสียได้ง่าย  อีกทั้งการเก็บอาหารก็ควรเก็บในที่มิดชิด ใช้ฝาชีครอบป้องกันแมลงวันป้องกันฝุ่นละออง อาหารที่ปรุงสำเร็จก็ควรรับประทานให้หมดโดยเร็ว ไม่ควรเก็บไว้นานเพราะอาจบูดเร็วขึ้น

 

 

tp-ลมแดด2 tp-ลมแดด3

เอซีย ภาพ /พรเพ็ญ ข่าว