นายอำเภอเมืองลงตรวจปล่องแดงนาโคก

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมปลัดอำเภอรับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรม, วิศวกร สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร, ปลัด อบต.นาโคก กำนันตำบลนาโคก ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.นาโคก ได้เข้าตรวจสอบโรงงานกษิดิ์เดช พูลเพิ่มสิริกุล ซึ่งเป็นโรงงานหล่อหลอมโลหะหนัก ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่2 ใกล้เคียงกับสถานที่เก็บกองขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เคยนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น โดยโรงงานนี้ก็เคยมีการลงตรวจไปแล้ว และได้มีคำสั่งของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครให้แก้ไขตามมาตรา 39 ตาม พรบ.โรงงานอุตสาหกรรม โดยให้หยุดประกอบกิจการบางส่วนและให้แก้ไขในส่วนของระบบขจัดมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพ โดยต้องมีวิศวกรรับรอง และต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จภายในวันที่ 14 พ.ย. 61

ซึ่งจากการลงพื้นที่ในวันนี้ พบว่าในส่วนที่ให้หยุดประกอบกิจการและแก้ไข นั้นไม่มีการประกอบกิจการ อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งแต่อย่างใด และในส่วนที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ ทางผู้ประกอบการแจ้งว่าขอขยายระยะเวลาการปรับปรุงออกไปแล้ว

ส่วนการตรวจสอบในบริเวณโรงงาน พบว่ามีการประกอบกิจการรีดลวดอลูมิเนียม แต่ไม่ได้มีการขออนุญาตประกอบกิจการ นอกจากนี้ยังพบเศษสิ่งปฏิกูลจากกระบวนการผลิต ซึ่งเศษอลูมิเนียมประมาณ 20 กิโลกรัม และเศษอลูมิเนียนปนเปื้อนน้ำมันประมาณ 100 กิโลกรัม ส่วนกระบวนการรีดลวดอลูมิเนียมไม่มีระบบระบายอากาศที่ถูกต้อง ไม่มีใบอนุญาต สก.1/สก.2 และเก็บกองมาเกิน 90 วันโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทางอุตสาหกรรมจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

ธราธร ภาพ/ พรเพ็ญ ข่าว