นายอำเภอพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

นายอำเภอ

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นำท้องถิ่นอำเภอและปลัดอำเภอเมืองสมุทรสาคร ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายตามโครงการนายอำเภอพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรกให้การต้อนรับ

นายอำเภอ1

ซึ่งทางด้านนายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองสมุทรสาครได้ชี้แจงในเรื่องบทบาทหน้าที่ของการปฏิบัติงานระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น โดยท้องที่นั้นเปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยนายอำเภอ ที่จะดูแลในเรื่องต่างๆในพื้นที่และประสานงานให้แก่ส่วนราชการได้รับทราบ และที่สำคัญต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ส่วนภารกิจในหน้าที่บริการประชาชนควรมอบหมายให้ท้องถิ่นเป็นคนดำเนินการ บทบาทความชัดเจนใครมีหน้าที่ใดขอให้ทำให้เต็มที่ ตามกรอบของตัวเองก็จะสามารถดำเนินงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระหว่างการมอบนโยบายได้มีประชาชนในพื้นที่หมู่2 ตำบลบางหญ้าแพรก ประมาณ20คน ได้มาขอความช่วยเหลือเรื่องความเดือดร้อนที่ในชุมชนของตนนั้นถูกน้ำท่วมขังมานานประมาณ10ปี ซึ่งทางปลัดอำเภอเมืองสมุทรสาครได้มาชี้แจงว่าทางอำเภอจะประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและพร้อมจะลงไปตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

นายอำเภอ3

สุเมธ /ภาพ/ข่าว