นายจ้างเร่งดำเนินการแจ้งการทำงานคนต่างด้าว

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-จัดหางาน1

ผ่านไปครึ่งทางแล้วกับการเปิดศูนย์แจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งยอดแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างนำมาแจ้งตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม มียอดแรงงานต่างด้าว8,216 คน ซึ่งสมุทรสาครติดเป็นอันดับที่ 10 ของจังหวัดที่มีการแจ้งแรงงานต่างด้าวมากที่สุด

ส่วน 10 อันดับแรกของกิจการที่มีการแจ้งมากที่สุดในภาพรวมของทั่วประเทศ คือ เกษตรกร ปศุสัตว์ ก่อสร้าง จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการต่างๆ กิจกรรมต่อเนื่องเกษตร ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย ผลิตจำหน่ายเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์โลหะ กิจการรีไซเคิล กิจการผลิตและจำหน่ายพลาสติก

นายสมชาย อัครธรรมกุล จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร  ชี้แจงว่า สำหรับยอดการขึ้นทะเบียน ณ ตอนนี้ ถือว่าน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ซึ่งสาเหตุนั้นอาจมาจากเรื่องของขั้นตอนที่จะต้องมีขั้นตอนของการสัมภาษณ์ ที่อาจทำให้นายจ้างบางคนกังวลว่าอาจจะสัมภาษณ์ไม่ผ่าน ซึ่งหากสัมภาษณ์ไม่ผ่านนั้น จัดหางานจังหวัดบอกว่า สามารถนำแรงงานรายนั้นเข้าสู่กระบวนการทำMOUได้ และอีกหนึ่งสาเหตุก็อาจจะมาจากสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่เลือกไปใช้การนำเข้าMOUมากขึ้น เพื่อตัดปัญหาการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้อง เพราะหากสถานประกอบการขนาดใหญ่นำแรงงานมาแจ้งก็เท่ากับเป็นการเปิดตัวว่าเคยมีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายที่จะส่งผลให้ภาพลักษณ์เสียหายต่อการค้ากับต่างประเทศ

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาอีกประมาณ 7 วัน ที่เหลือนี้ก็อยากให้นายจ้างที่ยังมีแรงงานที่ไม่ถูกต้องรีบมาดำเนินการ ซึ่งแรงงานที่ผ่านกระบวนการนี้จะสามารถทำงานได้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และจะต่ออายุได้อีก 2 ปี ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และหลังจากนั้นก็ต้องรอฟังนโยบายของรัฐบาลอีกทีว่าจะดำเนินการอย่างไร

 

tp-จัดหางาน2 tp-จัดหางาน3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว