นายก อบต.นาโคก ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหากลิ่นในชุมชน

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

 

tp กลิ่นตำบลนาโคก1

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ได้มีการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหากลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้มีการเชิญผู้ประกอบการในพื้นที่ ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ ผู้นำท้องถิ่น สื่อมวลชน และตัวแทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุม โดยที่มาของการประชุมนั้น เป็นผลมาจากข้อร้องเรียนของชาวบ้านว่าได้รับผลกระทบซึ่งเป็นกลิ่น ที่คาดว่าน่าจะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งวางเป้าว่าเป็นโรงงานที่มีปล่องควัน ที่มีทั้งโรงงานผลิตจำพวกอาหาร อาหารสัตว์ รวมทั้งโรงหล่อ สำหรับชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ได้ชี้แจงว่า กลิ่นจะมาหลายช่วงเวลา โดยเฉพาะในช่วงกลางดึก เป็นกลิ่นฉุนคล้ายการเผาไหม้ บางครั้งจะรู้สึกแสบจมูก เหมือนมีสารเคมีปนอยู่ บางทีจะมีลักษณะเหมือนหมอกควันลอยกลบในชุมชน ซึ่งสิ่งที่ชาวบ้านเป็นห่วงก็คือ อันตรายที่อาจแฝงมาในกลิ่นนั้น ถ้าหากกลิ่นนั้นเป็นกลิ่นที่มาจากโรงงานที่ประกอบการจำพวกอาหารจะไม่ค่อยกังวลนักเพราะเชื่อว่าน่าจะปลอดภัย แต่หากเป็นกลิ่นที่มาจากการหล่อหลอมก็คงไม่ปลอดภัย จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหาทางแก้ไข
ซึ่งทางด้านนายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ได้ชี้แจงว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นมาหลายครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการเข้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหานั้น ยังอาจไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ากลิ่นนั้นมาจากโรงงานไหน เนื่องจาก โรงงานจะปล่อยกลิ่นมากลางดึกและชาวบ้านก็ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามาจากแห่งใด ซึ่งทางนายก อบต.มองว่าอาจจะต้องมีการติดตั้งเครื่องวัดสภาพอากาศ แต่ก็ยังติดขัดว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ จะขัดต่อระเบียบข้อใดหรือเปล่า เพราะหากติดตั้งทุกแห่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง และหากติดตั้งไปแล้วและค่าที่วัดออกมาไม่เกินมาตรฐานทางโรงงานก็จะใช้ข้อนี้ในการยืนยันบทสรุปได้ว่าไม่ได้กระทำความเดือดร้อนรำคาญ จึงต้องให้ทุกฝ่ายมาช่วยกันหาทางออก ที่จะทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้และชาวบ้านไม่เดือดร้อน โดยเบื้องต้น ได้มีการตั้งคณะตรวจร่วมเพื่อที่จะเข้าไปตรวจตามสถานประกอบการ และหากช่วงใดที่ชาวบ้านรู้สึกว่าได้รับผลกระทบก็สามารถแจ้งมายังคณะตรวจร่วมได้

tp กลิ่นตำบลนาโคก2 tp กลิ่นตำบลนาโคก3

ธราธร ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว