นักเรียนโรงเรียนดอกลำดวนตำบลโคกขามร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ดอกดาวเรือง1

และนี่คือภาพบรรยากาศของเหล่าบรรดานักเรียนจากโรงเรียนดอกลำดวน “ศูนย์การเรียนรู้คู่สุขภาพ  ผู้สูงวัย”  ตำบลโคกขาม  ที่ได้พร้อมใจกันปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 50 ต้น ที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอม  ซึ่งต้นดาวเรืองนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลโคกขาม  และ อบต.โคกขาม โดยการปลูกต้นดาวเรืองนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   อดุลยเดช  ให้บานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนตุลาคมนี้ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  เพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

fm - ดอกดาวเรือง2

สำหรับโรงเรียนดอกลำดวนแห่งนี้ ทุกๆเดือนผู้สูงอายุที่เป็นนักเรียน จะมาทำกิจกรรมร่วมกัน  โดยเน้นกิจกรรมด้านสุขภาพ  การพัฒนาทักษะการดูแลตนเอง  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการล้ม  ป้องกันสมองเสื่อม  ป้องกันโรคซึมเศร้า  เพื่อที่จะช่วยดูแลและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี  พึ่งพาตนเองได้  พึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุด  ซึ่งการปลูกต้นดาวเรือง ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนโรงเรียนดอกลำดวนมาทำร่วมกัน

fm - ดอกดาวเรือง3

fm - ดอกดาวเรือง4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว