ธนาคารปู

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศเพื่อให้หยุดทำการประมงปูไข่นอกกกระดอง เพื่อเป็นการขยายและอนุรักษ์พันธุ์ แต่ที่ชุมชนบางกระเจ้านั้น เขาได้มีการอนุรักษ์กันตลอดทั้งปี โดยมีการจัดทำเป็นธนาคารปูม้าขึ้น ซึ่งใช้ตะกร้าพลาสติกมาทำเป็นที่เลี้ยงปูไข่นอกกระดอง ซึ่งเรียกกันว่า คอนโดปู และก็แช่ไว้ในคลองตามธรรมชาติ เพื่อให้ปูที่มีไข่นอกกระดองได้สลัดไข่เพาะพันธุ์ปู

tp-ปูม้า2

ซึ่งทางด้านนายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ ชาวประมงและนักอนุรักษ์รายหนึ่งของสมุทรสาคร ซึ่งเป็นคนในชุมชนบางกระเจ้าบอกว่า ในชุมชนแถบนี้จะมีการขอความร่วมมือกันว่าอย่ากินปูไข่นอกกระดอง หากเจอก็ขอให้ปล่อยคืนธรรมชาติไป เพราะปูจะได้ไม่สูญหาย ชาวประมงจะได้มีปูให้จับกันได้ตลอด ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ ใครที่เจอปูที่มีไข่นอกกระดองก็จะปล่อยคืนธรรมชาติ ซึ่งปูไข่นอกกระดอง1ตัวจะมีไข่อยู่ประมาณ 500,000 ฟองขึ้นไป หากเป็นแม่ตัวใหญ่ๆจะมีไข่เป็นล้านๆฟอง จึงอยากขอให้ทุกคนหยุดทำการประมงปูไข่นอกกระดอง และไม่กินปูไข่นอกกระดองด้วย

tp-ปูม้า3

tp-ปูม้า4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว