ธกส.เชิญออมทรัพย์

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s - เชิญออมทรัพย์-01

ที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายณัฐพล เชาวนปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารธกส.สมุทรสาคร ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเงินออมโดยโครงการแรกคือกองทุนการออมแห่งชาติหรือ กอช. คือกองทุนการออมเพื่อบำนาญโดยสมัครใจ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายพระราชบัญญัติเป็นหลักประกันที่ช่วยเพิ่มรายได้หลังเกษียณและให้เงินชดเชยแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้มีการออมเพื่อเป็นหลักประกันรายได้ในวัยชราเช่นเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ขับรถรับจ้าง งานบริการทั่วไปฯลฯ ซึ่งการวางแผนเกษียณโดยสมัครออมกับกอช.สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ทำให้คนไทยเหล่านี้ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ มีสิทธิ์รับเงินรายเดือนสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิก ต้องมีอายุ15-60ปี สัญชาติไทยไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จบำนาญอื่นของรัฐและเป็นผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1 สำหรับโครงการที่สองได้แก่โครงการสลากออมทรัพย์ ธกส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง4 จะรับฝากจากบุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล/นิติบุคคล/ส่วนราชการ รับฝากเป็นหน่วย หน่วยละ100 บาท อายุการรับฝาก3ปี ออกรางวัลทุกเดือนรวม 36 ครั้ง ทุกวันที่ 16 ของเดือน สนใจสามารถสมัครได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสมุทรสาคร

s - เชิญออมทรัพย์-02

s - เชิญออมทรัพย์-03

s - เชิญออมทรัพย์-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว