ทำบุญ

vk ทำบุญ 4

ที่ลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ของลานค้าชุมชน  ซึ่งเป็นการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดป้อมวิเชียรโชติการามจำนวน 9 รูป  โดยมีนายอำพล

อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธี  และพ่อค้าแม่ค้า  ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับลานค้าชุมชนนั้น  จะมีผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดสมุทรสาคร  มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าเป็นประจำทุกเดือน  เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า  OTOP  และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึง  เลือกใช้  และรู้จักสินค้า OTOP ของบ้านเราได้สะดวกขึ้น  โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 20 แล้ว  และจะมีการทำบุญขึ้นปีใหม่ในทุกปี  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่ลานค้าชุมชนทุกคน                                         

vk ทำบุญ 3 vk ทำบุญ 1

                                                                                        ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว