ทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

ทำบุญสำนักงาน-01

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกเป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักงานเนื่องในเทศกาลปีใหม่2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกพร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมโดยพิธีในครั้งนี้ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรกมาเจริญพุทธมนต์และฉันอาหารเพลพร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

ทำบุญสำนักงาน-02

สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก แห่งนี้ได้สร้างเสร็จเมื่อประมาณปลายปี2558 จากนั้นข้าราชการและพนักงานก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานดังกล่าว โดยช่วงขณะนี้ถือเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกจึงได้จัดพิธีทำบุญสำนักงานขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกต่อไป

ทำบุญสำนักงาน-04

ทำบุญสำนักงาน-03

สุเมธ/ภาพ/ข่าว