ทำบุญสัตตมวาร

vk ครบ7วัน 5

วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗วัน)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วยคณะสงฆ์อีก ๓๐ รูปร่วมในพิธี  และมีนายอำพล  อังคภาภรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน  ตุลาการ  อัยการ  ทหาร  ตำรวจ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

vk ครบ7วัน 4

พิธีการเริ่มขึ้นโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จากนั้นร่วมอาราธนาศีลพร้อมกัน  และประธานสงฆ์ให้ศีล  ตามด้วยร่วมกันอาราธนาพระปริตร  และประธานสงฆ์รวมถึงคณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์พร้อมกัน  จากนั้นประธานสงฆ์นำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  และประธานฝ่ายฆราวาสได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์  และกรวดน้ำ   จากนั้นทุกคนจึงร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพร้อมกัน โดยพสกนิกรชาวสมุทรสาครต่างพร้อมใจกันมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗วัน) ในครั้งนี้  เพื่อถวายบุญความดีทั้งหลาย  เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พ่อหลวงผู้เป็นดวงใจของชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมกัน

vk ครบ7วัน 1 vk ครบ7วัน 2 vk ครบ7วัน 3                       ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว