ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

เมื่อเวลา 06.30 น. ของวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง นายสมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นำข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชนและพสกนิกรชาวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์   ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2561 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

footer_master

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมพระสงฆ์ จำนวน 10 รูปให้ศีล เจ้าหน้าที่กล่าวคำถวายสังฆทาน  ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคณะข้าราชการถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และกรวดน้ำรับพร  จากนั้นได้ไปยังบริเวณลานหน้าวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เพื่อนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว