ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล-ลงนามถวายพระพร

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

tp-ตักบาตรเมือง1

เมื่อเวลา 7.09 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ทางจังหวัดสมุทรสาครได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำภาคเอกชน  พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมพิธี

เริ่มต้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ  จากนั้นประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 68 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง

จากนั้นในเวลา 9.00 น.จึงเป็นพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ซึ่งได้จัดขึ้นที่ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยเริ่มต้นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ต่อด้วยลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพร หลังจากนั้นข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด ได้ลงนามถวายพระพรตามลำดับ  เสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

  

tp-ตักบาตรเมือง2 tp-ตักบาตรเมือง3 tp-ตักบาตรเมือง4 tp-ตักบาตรเมือง5 tp-ตักบาตรเมือง6 tp-ตักบาตรเมือง7

  เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว