ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

AD WEB CCTV 14-6-60

 

tp-ตักบาตร1

เวลา 07.00 วันนี้ วันที่ 28 กรกฎาคม 256  ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนางรวงทอง  มาลากาญจน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 66 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560  โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมพระสงฆ์  จำนวน 66 รูป และสามเณรที่บรรพชาเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระราชานุเคราะห์ ร่วมรับบิณฑบาตด้วย

สำหรับ  การจัดพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้  มีส่วนราชการ  ภาคเอกชน และประชาชน จำนวนมากเข้าร่วมทำบุญตัก เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ท่านที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา

 

tp-ตักบาตร2 tp-ตักบาตร3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว