ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์  ที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 109 รูป และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
footer_master

สำหรับความสำคัญของวันมาฆบูชา คือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ สรุปคือการ “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” โดยการทำบุญตักบาตรและการเวียนเทียน  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชา  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงพระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว