ทำบัตรปชช.เคลื่อนที่

AD WEBSITE CABLE TV

 

vk บัตรประชานชน 1

สำหรับนโยบายจัดชุดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่  ที่ทางอำเภอเมืองสมุทรสาคร  ได้จัดขึ้นตามนโยบายของกรมการปกครองนั้น  ได้เริ่มทำกันตั้งแต่ช่วงปีใหม่  นับเป็นอีกหนึ่งของขวัญที่กรมการปกครองมอบให้แก่ประชาชน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางอำเภอเมืองสมุทรสาคร  ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปปฏิบัติ  ทำให้พบว่า  ประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงบางคนยังไม่เคยทำบัตรมาก่อนเลย  ด้วยข้อจำกัดความไม่สะดวกต่างๆ  และยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ค่อยรับรู้ถึงนโยบายนี้  ทำให้ทางอำเภอเมืองสมุทรสาครเร่งทำการประชาสัมพันธ์อยู่ในขณะนี้  เนื่องจากหากสามารถรับรู้ได้ว่าในพื้นที่ใดมีผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่มีบัตรประชาชนอยู่เท่าไหร่แล้วได้ข้อมูลมา  จัดชุดลงไปทำบัตรประชาชน  ประโยชน์ที่ผู้ป่วยติดเตียงจะได้รับนับว่าสูงมาก  เพราะบัตรประชาชนจะเป็นบัตรที่ใช้เชื่อมในกระบวนการอื่นๆอีก อาทิเช่น การทำบัตรผู้พิการ  หรือการขอรับสิทธิ์ต่างๆ เป็นต้น

vk บัตรประชานชน 2

ทั้งนี้จึงฝากถึงญาติและพี่น้องประชาชน  หากพบว่ามีผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน  หรือผู้พิการด้านอื่นๆที่ไม่สามารถเดินทางมาทำบัตรได้  ให้แจ้งข้อมูลไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  หรือ  โดยตรงที่อำเภอเมือง  ซึ่งต่อจากนั้นทางอำเภอเมืองจะทำการรวบรวมและจัดโซน  เพื่อที่จะได้จัดชุดลงพื้นที่บริการชุดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว