ทาสีแบ่งช่องจราจรเกาะกลางทางเชื่อมถนนเอกชัยเจ้าปัญหา

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

หลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนมาว่าเกาะกลางแบ่งช่องจราจรเชื่อมต่อถนนเอกชัย  ได้สร้างยื่นเกินออกมาบนผิวจราจร  ซึ่งชาวบ้านหวั่นเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน โดยในวันนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร  และแขวงทางหลวงสมุทรสาคร  ก็ได้นำเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อตีเส้นแบ่งช่องจราจร และเส้นตรงเกาะกลางให้ชัดเจน  และจะเฝ้าตรวจสอบดูว่า มีความเหมาะสมและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนหรือไม่  ถ้าหากอันตราย หรือมีความไม่เหมาะสม ก็จะต้องมีการปรับแบบแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพถนนและผู้ใช้รถบนถนนเอกชัยต่อไป  ซึ่งหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้แพร่สะพัดออกไปทางโลกโซเชียล  ก็ได้มีประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเกาะกลางแบ่งช่องจราจรเชื่อมต่อถนนเอกชัยนี้  เพราะคิดว่าถ้ามีต่อไป ยังไงอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว