ทางผันน้ำระบายได้มากกว่าการเปิดประตูระบายปกติ

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ได้มีการจัดการชี้แจงชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ขึ้น ซึ่งได้จัดขึ้นที่วัดพันธุวงศ์ ซึ่งครั้งนี้ก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญเจ้าของพื้นที่ที่ขอเริ่มโครงการ, ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่11ในฐานะผู้ควบคุมการก่อสร้าง,เจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร, เจ้าหน้าที่ของ อบต.ต่างๆที่ได้รับผลกระทบ ส่วนชาวบ้านที่เข้าร่วมรับฟังมีเพียงไม่กี่คน อาจเป็นเพราะเป็นวันทำงานจึงมีผู้มาร่วมน้อย

ส่วนเรื่องการชี้แจงในวันนี้ ทางผู้รับผิดชอบโครงการไดชี้แจงว่า การสร้างสถานีสูบน้ำขึ้นใหม่เป็นเพราะตัวเก่าใช้งานมานาน ประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมก็ไม่ค่อยดีแล้วจึงได้มีการเสนอโครงการเพื่อของบ แต่ก่อนที่จะมีโครงการเกิดขึ้น ก็มีการวางแผนไว้หมดแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไรในระหว่างการก่อสร้าง นั่นคือ จะต้องไม่ทำให้เกิดน้ำนิ่งเนื่องจากต้องสร้างทำนบกั้นน้ำตรงบริเวณก่อสร้าง สำหรับแผนการระบายน้ำที่ทำก็คือ ทำเป็นทางเบี่ยงน้ำเพื่อให้ไหลอ้อมไปอีกทาง โดยประสานขอพื้นที่บ่อรับน้ำของบริษัทเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่รับน้ำ และนำท่อสูบน้ำ และทำประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีการไหลหมุนเวียนของน้ำตามปกติ และทางเจ้าของโครงการยืนยันว่า น้ำในคลองไม่เคยหยุดนิ่งเลย เพราะปริมาณการระบายน้ำเทียบเท่าและดีกว่าการระบายน้ำผ่านประตูบานเดิมด้วยซ้ำ ซึ่งถ้าหากเปิดเดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวพร้อมกันก็สามารถทำให้น้ำแห้งคลองได้ เพราะเดิมปกติรักษาระดับน้ำอยู่ที่ 60เซนติเมตรจากก้นคลอง แต่ตอนนี้ รักษาระดับน้ำอยู่ 55 เซนติเมตร ซึ่งน้อยกว่าระดับเดิมด้วย นั่นหมายถึงประสิทธิภาพการระบายน้ำทำได้ดีกว่า ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ยืนยันได้ว่า การสร้างทำนบกั้นน้ำขณะก่อสร้างไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้น้ำเน่าเสียหนักกว่าเดิม

footer_master footer_master

ธราธร ภาพ/ พรเพ็ญ ข่าว