ถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-ถอดบทเรียน1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสมุทรสาครตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมถอดบทเรียนได้จัดขึ้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองใหญ่ ตำบลบ้านแพ้ว โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพ้ว เวทีครั้งนี้มีทั้งผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ว่างจากการทำงานมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ซึ่งตอนนี้ได้มีการร่วมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรขึ้น โดยเริ่มเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีทั้งลูกประคบ ยาดม ยาหอม ลูกอมสมุนไพร ส่วนวัตถุดิบเกี่ยวกับสมุนไพรนั้นยังต้องหาซื้ออยู่ แต่ตอนนี้กำลังหาต้นพันธุ์มาปลูกเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต นับว่าเป็นเรื่องที่ชาวชุมชนให้ความสนใจมากทีเดียว  แต่เรื่องการรวมกลุ่มนั้น ทางผู้นำชุมชนบอกว่า ยังติดขัดปัญหาเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือของชาวบ้าน เพราะส่วนมากแล้วทุกคนก็จะมุ่งไปที่งานของตัวเองนั่นก็คืออาชีพรับจ้าง เลยไม่มีเวลาที่จะมาร่วมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันเท่าที่ควร

ซึ่งเวทีการถอดบทเรียนนั้น จะทำให้ได้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการว่าชุมชนนี้ดำเนินการไปถึงไหนบ้าง ติดขัดเรื่องอะไร เพื่อที่จะได้แก้ไขอย่างถูกจุด อีกทั้งยังจะช่วยให้การสนับสนุนงบประมาณเข้ามาดำเนินการได้ผลตรงกับความต้องการของชุมชน

 

 

tp-ถอดบทเรียน2 tp-ถอดบทเรียน3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว