ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

tp-จุดเทียน1

เมื่อ เวลา 19.09 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานประกอบพิธีเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี

โดยในเวลา 18.00 น.นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีฯ นำทุกภาคส่วนร่วมเคารพธงชาติ จากนั้นผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร ห้างร้าน ชมรม สมาคม ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่างๆ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงิน และในเวลา 19.09 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทองพุ่มทอง  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจุดต่อให้กับข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนที่เข้าร่วมพิธี จากนั้น ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงเฉลิมพระเกียรติ สดุดีจอมราชา จากนั้นประธานในพิธีนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

 

     tp-จุดเทียน2 tp-จุดเทียน3 tp-จุดเทียน4 tp-จุดเทียน5 tp-จุดเทียน6

  เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว