ถวายมุทิตาสักการะ

vk แห่ 1

เมื่อช่วงเย็นของวันพุธที่ ๒๕ มกราคมที่ผ่านมา  ได้มีการจัดขบวนแห่พัดยศ  ที่ทางชาวบ้านได้ร่วมกันจัดขึ้น  เพื่อถวายมุทิตาสักการะแด่พระมหาอำพล กตทีโป  เจ้าอาวาสวัดศรีบูรณาวาส (หรือวัดโคก)  เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานตราตั้งพัดยศ แต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร “พระครูสาครจริยาภรณ์”  โดยขบวนแห่พัดยศได้จัดขึ้นหลังจากที่พระครูสาครจริยาภรณ์ได้ไปรับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร  แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง  ที่วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐมในวันเดียวกัน

รูปขบวนนำโดยรถแห่พัดยศ  และมีขบวนรถตุ๊กตุ๊กบรรทุก  มีเจ้าหน้าที่ในชุดปกติขาว  และพี่น้องประชาชนหลายเชื้อชาติร่วมแห่ไปในขบวน  ตามเส้นทางออกจากซอยน่ำเก๊ก  เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเอกชัย  จากนั้นมายูเทิร์นเพื่อเข้าซอยหมู่บ้านมหาชัยนิเวศน์ หรือซอยวัดศรีบูรณาวาส  เพื่อกลับเข้าวัด  และที่วัดยังได้มีการบริการอาหารฟรี  รวมถึงมีประชาชนมาร่วมแสดงความยินดีถวายมุทิตาสักการะอีกเป็นจำนวนมาก

vk แห่ 2 vk แห่ 3

ไกรสร/ ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว