ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

AD WEB NET แก้ไข 14-6-60

 

tp-เรือนจำ1

เมื่อเวลา10.30 น.ที่เรือนจำจังหวัดสมุทรสาครได้มีการจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นที่โดมกลาง แดน 4 โดยมีนายทนงศักดิ์ เกษตรธรรม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ต้องขังชายจำนวน 2400 คน เข้าร่วม

เริ่มต้น ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายความเคารพ ต่อด้วยกล่าวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ  ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้อง

จากนั้นผู้บัญชาการเรือนจำ จึงได้กล่าวทักทาย และให้โอวาทผู้ต้องขัง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ซักถามสิ่งที่พวกเขาอยากรู้ ซึ่งก็มีผู้ต้องขังเอ่ยถามสิ่งที่อยากรู้ เช่น เรื่องวันพบญาติว่าจะมีเมื่อใด โดยเรื่องนี้ทางผู้บัญชาการเรือนจำ ชี้แจงว่าต้องรอจากทางส่วนกลางเป็นผู้กำหนดมา หากทราบแล้วจะแจ้งให้ทุกคนทราบ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือ การขอย้ายเรือนจำของนักโทษที่เป็นคนต่างจังหวัด เพราะเขาอยากให้ญาติได้มาเยี่ยม ซึ่งเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าจะต้องดูในหลักเกณฑ์ว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างจึงจะย้ายเรือนจำได้ ซึ่งนี้ก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พบปะกับผู้บัญชาเรือนจำอย่างใกล้ชิด

 

tp-เรือนจำ2 tp-เรือนจำ3

ธัญลักษณ์ / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว