ถนนพังซ้ำ

AD WEB NET 2

 

tp-ถนนพัง1

หลังจากที่ได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการพังและทรุดตัวของถนนสายท่าเนื้อเจริญ หมู่ 4 อำแพง ไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา และตอนนั้นทางบริษัทผู้รับจ้างก็ได้มีการแก้ไขเฉพาะหน้าไปแล้วเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ และเมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ถนนเส้นนี้ก็เกิดพังชำรุดเพิ่มอีก ซึ่งจุดใหม่นี้ อยู่ห่างจากจุดเก่าประมาณ100 เมตร โดยพบว่าเป็นรอยแยกแตกร้าวไปประมาณ 200 เมตร

หลังจากนั้นทาง อบต.อำแพง ก็ได้ประสานไปยังบริษัทผู้รับจ้างให้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นไปก่อน โดยทางผู้รับจ้างได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขให้ไปเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา มีการนำหินลูกรังมาไถกลบ ปรับพื้นให้เรียบเหมือนกับจุดแรก ซึ่งตอนนี้หากใครผ่านเส้นนั้นก็จะดูเหมือนว่าถนนขาดจากกันเป็นช่วง และน่าเป็นห่วงว่า จุดอื่นจะชำรุดเพิ่มอีก เพราะข้างถนนมีบ่อดินที่ขุดลึกลงไปค่อนข้างลึกพอสมควร ส่วนการแก้ไขในระยะยาวนั้น คงต้องรอเรื่องจากทางจังหวัด โดยทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจะมีการออกแบบ และต้องดูว่าจะแก้ไขกันอย่างไร แม้ว่าถนนเส้นนี้ยังอยู่ในระยะเวลาการประกันสองปี แต่การประกันนั้นมีเงื่อนไขต่างๆรองรับ ว่าการพังชำรุดสาเหตุใดจะอยู่ในการประกันหรือไม่  และการทำถนนสายนี้ทางผู้รับจ้างยืนยันว่าได้ทำตามแบบก่อสร้างของ อบต. และได้มีการส่งงานกันเรียบร้อยไปแล้ว

 

    

 

tp-ถนนพัง2 tp-ถนนพัง3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว