ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

AD WEBSITE CABLE TV

vk ตอนรับ 1

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม  (วัฒนรวมวิทยา)  นายจรินทร์  จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  พร้อมคณะ  เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม  ของโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม  (วัฒนรวมวิทยา)  โดยมีนายชุมพล  จันทร์จรัสวัฒนา  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  พร้อมด้วยนางพรทิพย์  สวัสดิ์พิพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  คณะครู  และนักเรียน  ร่วมให้การต้อนรับ

vk ตอนรับ 3

เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม  (วัฒนรวมวิทยา)  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับจังหวัด ระดับภาค และเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับประเทศ  และเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีการบริหารจัดการขยะได้ดีเยี่ยม   ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล “ประเทศไทยไร้ขยะ”

นับว่าเป็นหนึ่งในส่วนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  และได้ขยายผลการดำเนินงานลงสู่จังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชนและหมู่บ้าน

vk ตอนรับ 2

ในครั้งนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และคณะ  ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม  ประกอบไปด้วยนิทรรศการ 4 บูธ  ได้แก่  เหลือใช้ไม่ไร้ค่า  เก็บมาแปรเงิน  เพลิดเพลินได้พลังงาน  และอุดมการณ์รักสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นผลงานของน้องๆนักเรียนที่ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุเหลือใช้  เช่น  ที่ใส่ทิชชู  หมวก  ตะกร้า  เป็นต้น

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว