ต้อนรับทหารใหม่

tp-รับทหารใหม่1

ที่บริเวณลานศาลายุทธการ กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน พลโทสุชาติ ผ่องพุฒิ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ ครูฝึก ร่วมต้อนรับและเป็นกำลังใจให้แก่ทหารกองประจำการทั้ง 456 นาย ประกอบไปด้วย กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารสื่อสารที่ 1 จำนวน 13 นาย กองพันทหารสื่อสารที่ 101 จำนวน 65 นาย กองพันทหารสื่อสารที่ 102 จำนวน 63 นาย กองบริการ กรมการทหารสื่อสาร จำนวน 195 นาย กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร จำนวน 65 นาย กองพันทหารสื่อสาร ซ่อมบำรุงเขตหลัง จำนวน 39 นาย และ กองร้อยคลังสื่อสาร กองคลังทหารสื่อสาร จำนวน 13 นาย

สำหรับพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 นี้ ได้จัดขึ้นหลังจากที่ทหารใหม่ได้เข้ารับการฝึกฝนเบื้องต้น มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ดังนั้นทางกรมการทหารสื่อสาร จึงได้กำหนดกระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ขึ้น ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการกระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ เพื่อเป็นการแสดงไมตรีจิต ของผู้บังคับบัญชากับทหาร และระหว่างทหารเก่ากับทหารใหม่ เพื่อให้เกิดความอบอุ่นและความรู้สึกที่ดีงาม มีความเข้าใจ ในพิธีการปกครอง การบังคับบัญชาและการฝึกอบรม อันจะทำให้ทหารใหม่ เกิดกำลังใจที่จะรับการฝึกอบรม เพื่อพร้อมที่จะรับใช้ประเทศชาติต่อไป

 

tp-รับทหารใหม่2 tp-รับทหารใหม่3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว