ตีเส้นจอดรถ

fm - ตีเส้นที่จอดรถ1

นายชุมพล  จันทร์จรัสวัฒนา  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่บริเวณอาคารกองประปาเทศบาลฯเก่าติดกับห้างน้ำพุพลาซ่า  ซึ่งได้ปรับปรุงเป็นลานจอดรถสำหรับประชาชน  เนื่องจากปัจจุบันสถานที่จอดรถไม่พอเพียงต่อปริมาณรถยนต์ของประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดมหาชัย  ทางเทศบาลฯจึงรื้ออาคารกองประปาพร้อมบ้านพักเจ้าหน้าที่ออกไป  เพื่อปรับพื้นที่ให้เป็นลานจอดรถ

fm - ตีเส้นที่จอดรถ3

ทั้งนี้คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ช่วยกันพิจารณาการตีเส้นช่องสำหรับจอดรถยนต์บริเวณพื้นที่ดังกล่าว ว่าจะให้ออกมาเป็นรูปแบบไหน จะตีเส้นอย่างไรให้มีพื้นที่จอดรถได้มากที่สุด  อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทางผู้บริหารยังไม่สามารถสรุปรูปแบบออกมาได้ เพราะต้องกลับไปหารือกันอีกครั้ง  โดยทางทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี จะติดตาม   มารายงานให้ทราบต่อไป
fm - ตีเส้นที่จอดรถ2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว