ติดตามแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดถนนพระราม2 ช่วงระยะทางที่ก่อสร้างขยายถนน

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

ถนนพระราม2-1

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานหารือการจัดการจราจรเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องจากการที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางมาร่วมหารือวางแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระราม 2 ที่มีการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ รวมระยะทาง 11.7 กม. โดยขยายช่องทางหลักจาก 3 ช่องจราจร เพิ่มเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมปรับปรุงช่องทางคู่ขนานเป็น 3 ช่องจราจร ทั้งขาเข้าและขาออก โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งคณะกรรมการเพื่อประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนพระราม 2 ช่วงที่มีการก่อสร้างขยายถนนทุกเดือน

ถนนพระราม2-3

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมได้เปิดเวทีให้ตัวแทนประชาชนได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนจากการจราจรที่ติดขัดช่วงที่มีการก่อสร้างถนน ซึ่งหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่มาดูปัญหาการจราจรจากการก่อสร้างขยายถนนพระราม 2 ก็ทำให้ใช้ระยะเวลาเดินทางเร็วขึ้น จากเดิมที่เดินทางจากกรุงเทพมาถึงสมุทรสาคร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง  แต่ตอนนี้ใช้เวลาเพียงแค่ 45 นาที จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่ยังมีเรื่องที่ประชาชนยังคงมีความเดือดร้อนอยู่เช่น ไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระราม 2 ช่วงก่อสร้างถนน บางจุดที่มืดมาก จุดร่วม จุดตัดถนนยังอันตราย รวมถึงวัสดุก่อสร้างที่ยังคงกองไม่เป็นระเบียบ ส่งผลให้รถที่สิ่งบนถนนเสี่ยงต่ออันตรายหากไม่ระมัดระวัง โดยทางผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 รับปากจะเร่งกำชับให้ผู้รับเหมาที่กำลังก่อสร้างขยายถนนพระราม 2 ให้เก็บงานให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด

ถนนพระราม2-2

ถนนพระราม2-4

ถนนพระราม2-5

ถนนพระราม2-6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว