ตำรวจสมุทรสาคร จัดงานวันตำรวจแห่งชาติปี 2561

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

s-วันตำรวจแห่งชาติ-01

ที่ห้องประชุมภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย รรท.ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีงานวันตำรวจ ประจำปี 2561 โดยมีนายสมคิด   จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายปกครอง ตำรวจสังกัด ภ.จว.สมุทรสาครและสภ.เมืองสมุทรสาคร เข้าร่วมในพิธี

s-วันตำรวจแห่งชาติ-02

ในการนี้ได้มีการประกอบพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้น พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย รรท.ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ได้เป็นประธานในการนำข้าราชการตำรวจร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของข้าราชการตำรวจต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการเตือนใจให้ข้าราชการตำรวจยึดมั่นในอุดมคติของตำรวจ และเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี ตามด้วยการอ่านสารของ ผบ.ตร.ที่ได้ส่งความปรารถนาดี ความระลึกถึงและความห่วงใย มายังข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนทุกคน โดยวันนี้ถือเป็นวันแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของตำรวจ ซึ่ง ข้าราชการตำรวจ จะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า ตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งต้องมีการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสามารถขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับภารกิจที่สำคัญสูงสุด คือ การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศ ข้าราชการตำรวจต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ช่วยปกป้อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และต้องดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและ ศักดิ์ศรีของตำรวจ เพื่อเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา นอกจากนี้ทางรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ก็ยังได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองสมุทรสาครอีกด้วย สุดท้ายเป็นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยบริการประชาชนที่มีผลงานดีเด่น ตามโครงการ “ประกวดตู้ยามที่พักสายตรวจดีเด่นประจำปี 2561” ซึ่งรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หน่วยบริการประชาชนคลองครุ, ชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ หน่วยบริการนิคมอุตสาหกรรม และ ชนะเลิศลำดับที่ 3 ได้แก่ หน่วยบริการประชาชนบางน้ำจืด และตบท้ายด้วยการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยตำรวจที่มีผลการจับกุมอาวุธปืนช่วงระดมกวาดล้าง 11 – 15 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

s-วันตำรวจแห่งชาติ-03

s-วันตำรวจแห่งชาติ-04

สุเมธ /ภาพ/ข่าว