ตำรวจสมุทรสาครจัดโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ

AD-WEB-NET-แก้ไข-14-6-60-7

ตร.จิตอาสา

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  พ.ต.อ.มานะ อินพิทักษ์ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการตำรวจสังกัดภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีจิตอาสาประเภทงานโยธา เข้าร่วมประมาณ200คน โดยการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้  ทางข้าราชการตำรวจที่เป็นจิตอาสางานโยธา ร่วมเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดเจษฎาราม  เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม พร้อมสำหรับการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560  พร้อมกันนี้ทางด้าน พ.ต.อ.มานะ อินพิทักษ์ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสางานโยธา ที่จะต้องร่วมสนับสนุนการจัดเตรียมสถานที่ ช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดงานให้สมพระเกียรติ  ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตร.จิตอาสา1

ตร.จิตอาสา2

สุเมธ/ภาพ/ข่าว