ตั้งใจมาหา “พ่อ”

vk ตั้งใจมาหาพ่อ 4

เมื่อเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  นายสนิท  คงแก้ว  อายุ ๔๒ ปี  ประชาชนตำบลฝาละมี  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  แขนขาซีกซ้ายอ่อนแรง  โดยเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  นายสนิทได้เดินทางมาจากจังหวัดพัทลุงโดยรถจักรยายนต์พ่วงข้าง  เพื่อมาถวายสักการะพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เบื้องหน้าพระบรมโกศ  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  และเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพฯกลับจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา   โดยรถจักรยายนต์พ่วงข้างของนายสนิท  มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรรจุกรอบสวยงาม  พร้อมด้วยธงชาติ  และธงตราสัญลักษณ์  รวมถึงป้ายคำกล่าวถวายอาลัย  เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่นายสนิทตั้งใจมาในครั้งนี้ด้วย

vk ตั้งใจมาหาพ่อ 1

vk ตั้งใจมาหาพ่อ 2

ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  นายสนิทได้เดินทางผ่านมาจนถึงถนนพระราม ๒ บริเวณด้านข้างโรงพยาบาลมหาชัย  ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาครจึงได้เข้าไปดูแลให้จอดรถพักผ่อน  นวดน้ำมันมวยคลายกล้ามเนื้อ  และมอบน้ำและเงินไว้ให้นายสนิทใช้จ่ายระหว่างทางด้วย  นอกจากนั้นแล้วยังมีประชาชนคนใจบุญมารวมพูดคุยและให้กำลังใจพร้อมกับให้กำลังทรัพย์แก่นายสนิทเพิ่มเติม  รวมถึงยังมีรถนำจากมูลนิธิหน่วยกู้ชีพศรีสมุทรขับไปส่งเพื่อนำนวยความสะดวกจนสุดเขตสมุทรสาครด้วย

vk ตั้งใจมาหาพ่อ 3

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว