ตัดสินภาพถ่ายงานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-ภาพถ่าย1

สำหรับการประกวดภาพถ่ายในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครในปีนี้ก็ได้ผลการตัดสินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปีนี้มีภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 43 ภาพ ทุกภาพเป็นภาพสีทั้งหมด สำหรับกรรมการผู้ตัดสินนั้น เป็นตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม โดยเบื้องต้นได้มีการคัดเลือกภาพที่มีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนออกก่อน และคัดเลือกกันจนเหลือผู้ที่ได้รับรางวัล 8 ท่าน 8 ภาพ ซึ่งเจ้าของภาพแต่ละภาพจะต้องไม่ซ้ำกัน การตัดสินนับว่าต้องพิจารณากันพอสมควรทีเดียว เพราะทุกภาพก็มีความสวยงามที่ต่างกันออกไป ซึ่งกรรมการจะต้องพิจารณากันหลายอย่าง ที่สำคัญคือเรื่ององค์ประกอบที่ต้องสื่อถึงขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เรื่องสีสัน มุมมอง ซึ่งภาพที่ไหนรางวัลที่ 1 นั้น ก็เป็นภาพที่ตรงใจของคณะกรรมการทุกท่าน นั่นคือภาพของนายศิริพงศ์ ปทุมอัครินทร์  รางวัลที่2 ได้แก่ นายอภิวัฒน์ สมนาม รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายเจนศักดิ์ อมรมงคล

ส่วนผู้ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่ ภาพของนางหนูแตง แสนจะรัก,นายภคณรรพ์ ถนนทิพย์, นายเจษฎา นาวาโยธิน,นายประพันธ์ ยังมี และนางสาวกิ่งแก้ว ภคภาสน์วิวัฒน์

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจะมีพิธีมอบรางวัลในเวลา 10.00น. วันที่15 มิถุนายน นี้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

   

tp-ภาพถ่าย2 tp-ภาพถ่าย3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว