ตักบาตรน้ำผึ้งวัดคลองครุ

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

ที่วัดคลองครุ ตำบลท่าทราย นายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เป็นประธานจัดงานงานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 กันยายน โดยมีประชาชนเข้าร่วมในงานประเพณีเป็นจำนวนมาก ประเพณีการตักบาตรน้ำผึ้งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวรามัญ ซึ่งเข้าใจว่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่งชาวรามัญนี้จะมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตน มีขนบธรรมเนียมหลายอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับทางพุทธศาสนาอย่างมั่นคงนับแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ของชาวรามัญในตำบลท่าทรายนี้ได้รับการดำรงสืบทอดกันมานาน เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ชาวบ้านก็จะพร้อมใจกันนำกับข้าว คาวหวาน ใส่ปิ่นโตมาที่วัด พร้อมน้ำผึ้งบริสุทธิ์ มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ การตักบาตรน้ำผึ้งนั้นชาวรามัญเชื่อว่ามีอานิสงส์มาก พระสงฆ์จะเก็บน้ำผึ้งไว้เพื่อใช้เป็นยาในคราวจำเป็น เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถที่จะจัดหาน้ำผึ้งมาเองได้ ชาวบ้านจึงต้องจัดให้มีการตักบาตรน้ำผึ้งขึ้น

สำหรับบรรยากาศการตักบาตรน้ำผึ้งในปีนี้ ภาพออกมาอย่างงดงาม ชาวบ้านทุกคนได้แต่งกายแบบชาวรามัญมาร่วมกันทำบุญ นำน้ำผึ้งบริสุทธิ์ใส่ถ้วยแก้ว แล้วเรียงแถวตักใส่บาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สำหรับน้ำผึ้งนี้ ชาวบ้านยังได้มีการร่วมทำบุญเพื่อซื้อน้ำผึ้ง โดยเงินที่ได้ก็จะทำบุญให้กับทางวัด และเชื่อว่าการได้มาตัดบาตรน้ำผึ้งก็จะได้อานิสงค์ ทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วย

แต่ในปัจจุบันประเพณีนี้ค่อยๆลบเลือนไป อบต.ท่าทรายจึงได้ร่วมกับวัดคลองครุจัดประเพณีนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบทอดและประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมอันดีงามนี้ นอกจากวัดคลองครุก็ยังมีที่วัด7ริ้วที่ยังมีการตักบาตรน้ำผึ้งให้เห็นกันอยู่

 

tp-ตักบาตรน้ำผึ้ง2 tp-ตักบาตรน้ำผึ้ง3 tp-ตักบาตรน้ำผึ้ง4

เอเชีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว