ตักบาตรน้ำผึ้งท่าทราย

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

tp-ตักบาตร1

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งหรือการถวายน้ำผึ้งขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ได้จัดขึ้นที่บริเวณหลังคาโค้งวัดคลองครุ โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยนายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย, นายวุฒิพงษ์ สุภควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร, ส่วนราชการ และประชาชนชาวท่าทราย และคนไทยเชื้อสายรามัญเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงเวลา 10 โมงเช้านั้นก็จะมีพิธีทำบุญ โดยมีพระภิกษุสงฆ์วัดคลองครุสวดเจริญพระพุทธมนต์ และหลังจากเปิดงานแล้ว ประธานในพิธีและทุกคนที่มาร่วมงานก็ร่วมกันถวายน้ำผึ้ง ซึ่งบรรยากาศในวันนี้ต้องบอกว่า มีความงดงามตามแบบฉบับของชาวไทยเชื้อสายรามัญ ทุกคนแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของคนมอญ นุ่งผ้าถุง ห่มสไบมอญ และปีนี้การจัดงานยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา มีการจำลองฉากหลังเป็นบ้านเก่า จัดตกแต่งสถานที่เป็นซุ้มจากให้สาธิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชาวมอญ อาหารมอญ และมีการจำหน่ายสินค้าภายโอทอปในงานด้วย

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งนี้เป็นประเพณีหนึ่งของชาวไทยเชื้อสายมอญ โดยจัดขึ้น ในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี โดยในอดีตกาลนั้น ชาวมอญโบราณนั้น เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ประเพณีนี้ ก็สืบเนื่องมาแต่ครั้งพุทธกาล การถวายน้ำผึ้ง เป็นการถวายคิลานเภสัช หรือยารักษาโรค หนึ่งใน 5 อย่าง คือ น้ำผึ้ง น้ำอ้อย น้ำตาลสด เนยใส และน้ำมันงา เพื่อให้พระภิกษุได้พิจารณา เป็นยารักษาโรค นอกจากนี้ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ยังมีเกร็ดตำนานทางพระพุทธศาสนา เล่าสืบต่อมา หลายตำนาน และประเพณีนี้ก็ได้สืบทอดต่อมาว่าการตักบาตรน้ำผึ้งนั้น เชื่อกันว่ามีอานิสงส์มากเพราะพระสงฆ์จะเก็บน้ำผึ้งไว้เพื่อใช้เป็นยาในคราวจำเป็นเนื่องจากเป็นส่วนผสมของยาโบราณที่สำคัญ ซึ่งพระสงฆ์เองจะไม่สามารถจัดหามาได้ และในสมัยพุทธกาล มีสัตว์น้อยใหญ่นำผลไม้และน้ำผึ้งมาถวาย เพื่อให้พระองค์ได้เสวยเพื่อประทังชีวิต มนุษย์จึงถือว่า น้ำผึ้งเป็นทิพย์โอสถที่สามารถนำมาบริโภคบำรุงชีวิตให้แข็งแรงและยืดยาวโดยปราศจากโรคภัย เพราะน้ำผึ้งเป็นสิ่งมีคุณค่ามาแต่โบราณ ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งจึงถือกำเนิดขึ้นมาเป็นตำนานและความเชื่อ

 

tp-ตักบาตร2 tp-ตักบาตร3 tp-ตักบาตร4 tp-ตักบาตร5

     เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว